YAZARLARIMIZ

BAYRAM KOCA

Bayram Koca 11988 yılında Adana’da doğdu. Ahmet Kurttepeli Lisesi’ni bitirdi. Lisans eğitimini 2005-2010 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi anabilimdalında “Türkiye’de İslam ve Sosyalizm Bağlamında Emek ve Adalet Platformu ve Antikapitalist Müslümanlar” adlı çalışmasıyla tamamladı. Hala Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi anabilimdalı doktora programında eğitim hayatına devam etmekte ve yine aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. İlgi alanları; Türkiye Siyasal Hayatı, İslam ve Sol ilişkisi, Aleviler ve Kürtler.

Kitapları: Türkiye’de İslâm ve Sol

 

DOĞAN GÖÇMEN

Doğan-Göçmen-1Doğan Göçmen, 1992 ile 1995 yılları arasında Hamburg Iktisat ve Siyaset Yüksek Okulu’nda (HWP) sosyoloji, iktisat, işletme ve hukuk öğrenimi gördü. Lisans tezini, Robert Owen üzerine yaptı. Hamburg Üniversitesi’nde 1995 ile 1998 yılları arasında siyaset bilimi ve felsefe okuyan Göçmen, Almanca dili ve edebiyatı, tarih, iktisat ve eğitim bilimi alanlarından dersler aldı. Siyaset bilimi anabilim dalında ağırlıklı olarak siyaset kuramı okudu. Özelikle devlet teorisi, siyasi düşünce tarihi, adalet teorileri ve yurttaşlık kavramı üzerine çalıştı. Felsefe anabilim dalında metafizik/ontoloji ve epistemoloji, ahlak ve siyaset felsefesi okudu. Bu yıllar arasında Hamburg Iktisat ve Siyaset Üniversitesi’nde (HWP’de) değişik düzeylerinde sosyoloji dersleri verdi. 1997-1998 yılları arasında Edinburgh Üniversitesi’nde toplum ve siyaset kuramı alanında yüksek lisans yaptı. Bu dönemde yaptığı araştırmalar özellikle Iskoç Aydınlanmacılığı üzerinedir. Yüksek lisans tezinde John Locke ve Adam Smith’in mülkiyet ve devlet kuramı üzerine karşılaştırmalı bir tez üretti. 1998 ile 2001 yılları arasında Hamburg Üniversitesi’nde felsefe öğrenimine devam eden Göçmen, Edinburgh Üniversitesi’nde 2001 ile 2005 yılları arasında Adam Smith’in ahlak ve iktisat felsefesi arasındaki ilişkiyi araştıran bir doktora tezi üreterek 2006 yılında doktor unvanını aldı. Şu an Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olan Göçmen kavramın geniş anlamında Modern Felsefe, İskoç Aydınlanmacılığı, Klasik Alman Felsefesi, Hegel ve Karl Marx üzerine çalışıyor.

Kitapları: Modern Felsefe (Tarihsel Anlamı, Güncel Mirası – Adam Smith, Hegel ve Marx)

 

MUSTAFA PEKÖZ

Mustafa-Peköz-1Araştırmacı gazeteci ve yazar. Fransa’da Siyaset Bilimi alanında mastır, Sosyal Bilimler alanında ise doktora yaptı. Daha önce Türkiye’de yayınlanmış 8 kitabı bulunmaktadır. Kontrgerilla Stratejisi, Türkiye’de Politik İslam’ın Gelişimi ve MNP-FP Gerçeği, Avrupa Birliği’nde Göçmenler/Almanya’da Kürtler-Türkler, 1923’den 2004’e CHP’nin İdeolojik-Politik Tarihi, Küresel Güçlerin Ortadoğu Stratejisi, İslami Cumhuriyete Doğru, Küresel Kapitalizm Ve Göçmenlik, Küresel Güçlerin Çatışma Merkezi Asya Ve Yükselen Çin, Ayrıca Fransızca yayınlanan bir kitabı bulunuyor. Yazar Fransa’da yaşıyor.

Kitapları: Küresel Savaşta Büyük Ortadoğu

 

MUSTAFA YELKENLİ

Mustafa Yelkenli1954 Şanlıurfa Siverek doğumlu.  Diyarbakır Eğitim Enstitüsü Fransızca bölümünü bitirerek Eruh (Siirt), Bodrum, Fethiye (Muğla), Kadıköy’de (İstanbul) müdür, müdür yardımcısı ve öğretmen olarak çalıştı. Ülke, Demokrasi, Bakış, Gündem, Yeni Politika, Özgür Gündem, Evrensel, Radikal 2 ve Fethiye  Söz gibi gazetelerde,  Cumhuriyet Kitap, Radikal Kitap, Virgül, Yeni İnsan ve E Dergisi gibi dergilerde uzun yıllar siyasi ve bilimkurgu edebiyatı üzerine çeşitli yazıları yayınlandı.

Resmi ideolojiyi inceleyen  “Yalanın ve İnkarın ideolojisi: Kemalizm” adlı eseriyle  1995 yılında Yeni Politika Gazetesi Musa Anter Basın Şehitleri Araştırma İnceleme Birincilik Ödülünü kazandı. Bu eseri Resmi İdeoloji ve Türkiye adıyla yayınlandı.

Emekli olduktan sonra Demokratik Toplum Partisi Ankara il yönetiminde görev aldı. Daha sonra Barış ve Demokrasi Partisi Ankara İl Eş Başkanlığını yaptı. Siyasi çalışmaları nedeniyle hakkında davalar açıldı.

Öteki Dünyalı(2000), Birgün Batımı(2003), Resmi İdeoloji ve Türkiye(2007), Yalanın Egemenliği(2010) yayınlanan kitaplarıdır.

Kitapları: AKP Demokrasi Aldatmacası ve Kürt Açmazı

 

ÖZLEM GÖNCÜ

Özlem Göncü1980 İzmir doğumlu Özlem Göncü Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı Keman Bölümü’nden mezun oldu. Bu arada pek çok solo konser verip yurt içi-yurt dışı oda müziği ve orkestra konserlerinde yer aldı. 2003 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası’nın açmış olduğu sınavı kazanan Göncü, bu kurumda 2003-2008 tarihleri arasında kadrolu 1. keman devlet sanatçısı olarak görev yaptı. 2010 yılı şubat ayında İstanbul Üniversitesi ortaöğretim Müzik Öğretmenliği bölümünde  yüksek lisansını tamamlamıştır. AYNADAKİ AZAZİL ilk roman çalışmasıdır.

Kitapları: Aynadaki Azazil