Hakkında

Vivo Yayınevi ismini Latince “hayat”, “canlı” anlamına gelen kelimeden almaktadır. Ölümün, ölümcül fikirlerin sınır tanımadan insanlığı ve doğayı pençesine aldığı bir çağda bu isim -bilinçli olarak- bir karşı saldırı anlamına gelmek üzere seçildi.

Vivo Yayınevi, yayıncılığın meşakkatli bir uğraş olduğu gerçeğinin de bilinciyle, HAYATI savunacak, hayata ve insana dair olanı, geçmişin mirası ışığında, yeni ve bilinmeyen yönleriyle açığa çıkaran eserleri yayına hazırlayarak topluma sunacaktır.

Yaşamın, yine insan eliyle tıkanan kanallarının nasıl açılacağını, nasıl zenginleştirileceğini ele alan, inceleyen, tartışan eserleri yayınlamak Vivo Yayınevi’nin önceliği olacaktır.

Yayınevimiz toplumsal sorunlar, siyaset, ekonomi ve kültür alanında bizzat kendisinin yönettiği özgün çalışmaların kaleme alınmasını organize ederek kaynak nitelikte eserlerin hazırlanmasına öncülük edecektir.

Vivo Yayınevi, uzun bir dönemdir toplumumuzun bilgi dağarcığını aşındıran ve fikri üretim kapasitesini adeta ipotek altına alan geleneksel, kısır, kalıpçı, biatçı egemen akımlara karşı yeni, yaratıcı, sorgulayıcı, devrimci girişimleri ve çevreleri destekleyerek teşvik edecektir.

Kapısını ve imkânlarını, çürümüş, ömrünü tamamlamış olan verili sistemi ve fikri temsilcilerini korkusuzca sorgulayan yazar ve düşünürlere sonuna kadar açacaktır.

Sanat, edebiyat, felsefe, bilim alanında başka dillerde hazırlanmış seçkin eserler özenli çevirilerle okura ulaştırılacak.

Yayıncılığın genel anlamda zorluklarının yanı sıra ülkemizde kitaba, bilgiye, öğrenmeye, sorgulamaya karşı olan eğilimin egemenlerce sürekli olarak körüklendiği bir gerçektir.

Vivo Yayınevi olarak güçlüklerle dolu olduğunu bildiğimiz bu zorlu yolculukta bizi cesaretlendiren, yanımızda olacaklarını ve yardımlarını esirgemeyeceklerini bildiren dostlarımıza ve sevgili okurlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.