Küresel Dünyada ve Türkiye’de Cezaevleri-Mustafa Peköz

Küresel Dünyada ve Türkiye’de Cezaevleri
MUSTAFA PEKÖZ
Sayfa sayı: 281
Baskı: 2021
Satın Al

“(…) Cezaevleri denilen icat, suçlu veya suçluyla mücadelede bir işe yaramıyorsa, köklü ve kalıcı bir çözüm üretemiyorsa o halde neden var?
 
İşte sevgili Mustafa Peköz’ün yaptığı bu çalışma, meseleye bütünlüklü bakabilme konusunda bize geniş bir imkân sunuyor. Cezaevleri gerçeğinin tarihsel açıdan ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve hukuki gelişmelerden ve bütün bunlarla bağlantılı olarak hükmetme/egemenlik/otorite kavramlarından ayrı ele alınamayacağını ortaya koyuyor.
 
Türkiye ve Dünya çapında cezaevleri hakkında yapılmış çok sayıda değerli çalışma var. Ancak Dr. Mustafa Peköz, ilk defa bu kapsamda bir çalışma ile meselenin tarihsel, ekonomik, hukuki, siyasi ve kültürel boyutlarını aynı perspektif etrafında buluşturarak, konuya ilgi duyanların işini bir hayli kolaylaştırıyor. Küresel sistemin bir parçası olarak cezaevlerinin yerini, konumunu, önemini anlamamızı sağlayarak yukarıdaki basit sorunun basit cevabını da veriyor. Cezaevleri suçla mücadele için değil, insanın üzerinde tahakkümü esas alan otoritenin varlığına ihtiyaç duyan küresel sistemin devamı için vardır.”  – Selahattin Demirtaş