Kürt Aleviler – Kurmanclar/Dil ve Kültür Sorunları Üzerine Bir Çalışma – Ahmet Güven

Kürt Aleviler – Kurmanclar/Dil ve
Kültür Sorunları Üzerine Bir Çalışma
AHMET GÜVEN
Sayfa Sayısı: 128
Baskı: 2020
Satın Al

Araştırmaya dayalı bu sosyolojik çalışmanın konusu Kurmancların(Kürt Alevilerin) dili ve kültürüdür. Son yıllarda toplum temsilcileri ve akademisyenler, Kurmancların anadillerini yavaş yavaş kaybettiklerini kabul etmektedirler. Bunun nedeni, tarihin belli bir döneminden günümüze kadar kesintisiz Kurmancların yaşadıklarıyla ilgilidir. Kitapta bunun nedenleri ve çözüm yolları üzerinde durulmuştur.